Na zkušenou k sousedům

O projektu

Období realizace:    1.9.2016 - 31.8.2018

Příjemce podpory:   Edukana, spolek

Zahraniční partner: Fundacja Laja (Polsko)

Registrační číslo:     CZ03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000608

Kontaktní osoba:     Bc. Pavlína Poledníková,  edukana@edukana.cz, tel: 737 782 333

Projekt je určen osobám ve věku 18-30 let z Moravskoslezského kraje, které jsou evidované na Úřadu práce ČR a chtějí si zvýšit kvalifikaci, jazykové znalosti, získat praxi v rámci zahraniční stáže a využít poradenství ohledně pracovního uplatnění. Jednotlivé činnosti zajišťují pečlivě zvolení odborníci a to tak, aby skupina účastníků prošla celým komplexním programem.

V souvislosti s tímto projektem spolupracujeme i s úřady práce.

 

Všechny aktivity v rámci projektu jsou zdarma. Plakát ke stažení.

 

Nábor zájemců o účast v projektu probíhá v září a říjnu 2017, ale již nyní se můžete hlásit!
 

 

Aktuální informace o projektu: Na zkušenou k sousedům (facebook)


Co získáte?

Až 50 000 Kč (za 8 týdnů), možnost ubytování zdarma, proplacení cestovního, zdarma jazykový kurz a možnost rekvalifikace, podporu českého pracovníka po dobu stáže přímo v Polsku (se vším pomůže), zajímavý program, výlety, skupinka mladých lidí (nebudete sami) a mnoho dalšího! 


Co účastníky čeká

1. Příprava před stáží:

 • možnost absolvovat pracovní diagnostiku (k posouzení předpokladů a vhodného zaměření na zahraniční stáž a následné pracovní uplatnění).
 • individuální a skupinové poradenství
 • přípravný kurz se zaměřením na multikulturu, pracovně právní předpisy, osobní rozvoj, komunikační dovednosti
 • jazykový kurz polštiny - bude zakončen písemnou a ústní zkouškou

2. Pracovní stáž v Polsku

 • 8 týdenní odborná praxe v polských firmách – Cieszyn a okolí. Bude se jednat o stáže v rozsahu pouze 4-6 hod./denně
 • motivační, integrační či sportovní aktivity
 • v průběhu stáže je zajištěna podpora česky mluvícího vedoucího skupiny
 • po celou dobu stáže je hrazeno ubytování, stravné, pojištění a kapesné


3. Po návratu ze zahraniční stáže

 • možnost absolvovat rekvalifikaci
 • pomoc v rámci dalšího pracovního uplatnění
 • individuálního poradenství 

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR