Vzdělávací akce

Pořádáme odborné semináře, konference a workshopy pro pracovníky v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství a veřejné správy, ale také pro širokou veřejnost.


 

Aktuální přehled akcí naleznete zde.
 

 


DÁLE NABÍZÍME

 

SOCIÁLNÍ SFÉRA

Nabídkou vzdělávacích služeb se zaměřením na problematiku v oblasti sociální práce a služeb oslovujeme pracovníky v sociálních zařízeních, státních a nestátních organizacích, neziskových organizacích, občanských sdruženích, školských zařízeních aj. a pomáháme jim tak lépe zvládat jejich náročnou praxi. Ústředními tématy kurzů a workshopů jsou aktuální a zejména problémové otázky současné praxe v sociální oblasti, např:.

 • Metody sociální práce
 • Jak pomoci klientům zvládnout pobyt v sociálním zařízení
 • Komunikace se seniory, nemocnými klienty, klienty v duševní krizi a dalšími uživateli sociálních služeb se specifickými potřebami
 • Násilí v rodině z pohledu psychologa a právníka
 • Mediace rozvodových sporů, spory o dítě
 • Interkulturní komunikace v sociálních službách
 • Etika a etické kodexy v sociální práci standardy kvality sociálních služeb
 

ZDRAVOTNICTVÍ

Již řadu let se systematicky věnujeme celoživotnímu profesnímu vzdělávání v rezortu zdravotnictví. Pro sestry připravujeme odborné semináře a workshopy dle jejich aktuálních potřeb. Pro lékaře pak organizujeme konference, které se již staly tradičními. Obojí vzdělávací aktivity splňují navíc účely kreditního systému stanoveného pro konkrétní standardní formy vzdělávání pracovníků v oblasti zdravotnictví. Tyto vzdělávací aktivity jsou značným přínosem z pohledu získávání nových poznatků, výměny zkušeností a inspirace pro další výkon náročné zdravotnické profese.
Ze vzdělávacích programů realizovaných v posledním období vybíráme:

 • Gastroenterologie v terénní praxi
 • Komunikace s pacienty
 • Odborná konference pro zdravotní sestry: Alergologie a imunologie v terénní praxi
 • Beskydské alergologické a imunologické dny pro lékaře z celé ČR (Více na www.beskydskedny.cz/)
 • Freudovy dny pro lékaře – psychiatry a psychology (Více na www.freudovydny.cz/)
 • Další formy odborného vzdělávání ve zdravotnictví připravujeme v rámci projektu OP RLZ

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA

V této oblasti poskytujeme vzdělávací služby v souladu se zákonem č. 312/2012 Sb. o úřednících územních samosprávných celků s vazbou na kreditní systém profesního vzdělávání platný ve veřejné správě. Nabízíme vzdělávací programy akreditované MV:

 • Fenomén diskriminace při práci ve veřejné správě
 • Profesní etiketa
 • Přístupy k interkulturní komunikaci ve veřejné správě
 • Komunikace úředníků územně správních celků s médii
 

PEDAGOGOVÉ

Naše společnost se věnuje tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro potřeby pedagogů školských zařízení. Tyto aktivity spadají do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vymezeného MŠMT. Aktuální akreditované vzdělávací programy:

 • Multikultura - hledání nových cest (akreditace)
 • Řešení konfliktů a vyjednávání v praxi pedagoga
 • Výchova dětí a mládeže k lidským právům - nácvik a metodické vedení
 • Mediální výchova ve škole
   

ZÁKLADY PRÁCE S PC

Jste začátečníkem v práci s počítačem? Chcete se naučit základy psaní a úpravy textu, komunikace prostřednictvím e-mailu či odreagovat se  u internetu? Upřednostňujete individuální přístup, který je přizpůsoben Vašim schopnostem a časovým možnostem? Pak je náš kurz určen právě pro Vás.

Náplň kurzu:

 • seznámení s PC, práce s klávesnicí a myší, základy psaní a úpravy textu v MS Wordu, ukládání obrázků
 • základy vyhledávání informací na internetu, zřízení e-mailové schránky, psaní, odesílání a přijímání zpráv
 • dále individuálně dle zájmu a dovedností klienta

Ceník kurzu:

 • 1 hod. individuální výuky                                 Kč 120,--
 • 5 hod. individuální výuky                                 Kč 500,--
 • 10 hod. individuální výuky                                Kč 800,--  

                                                                   + 5 hod. práce na internetu zdarma