Koučink

Díky této metodě máte možnost lépe zmapovat své silné stránky, zvýšit svoje sebevědomí a překonat bariéry k dosažení vyšší výkonnosti.


Koučink

 

Co je koučink?

Koučink je účinná metoda, jak si utřídit myšlenky, přijít na nové možnosti, zorientovat se lépe v jednotlivých oblastech nebo tématech svého života.

 

Kdo je kouč?

Kouč není poradce, je průvodce. Neradí, co byste měli dělat, ale používá techniky (ve formě otázek), díky kterým si může koučovaný nacházet sám své vlastní odpovědi a svá vlastní nová řešení pro jednotlivé osobní nebo profesní situace

Využít koučink můžete – pokud:

  • práce vás již nenaplňuje
  • řešíte změny v soukromém životě, které se promítají i do pracovní sféry
  • máte problémy v komunikaci
  • potřebujete si ujasnit priority a zaměřit se na to podstatné
  • máte obavy se postavit na vlastní nohy
  • potřebujete změnu, ale nevíte přesně jak
  • uvažujete o změně zaměstnání
  • máte problémy se svým okolím
  • potřebujete si ujasnit priority
  • atd.

Naopak koučink není vhodný při léčení psychických nemocí. Je určen pouze pro zdravé lidi jako metoda jejich rozvoje.

 

Cena koučinku:

Cena koučinku u fyzických osob je 400,- Kč/hod.

 

Cena koučinku pro firmy v rámci komerčního využití se stanoví individuálně, na základě požadavku, intenzity a dohodnuté doby spolupráce.

U firem může probíhat koučink přímo na pracovišti. V ostatních případech koučujeme přímo u nás.