Neziskový inkubátor Nadace OKD

O projektu

  • Projekt financovaný z grantu Nadace OKD a České spořitelny
  • 5/2013 - 11/2013

 

 

Nadace OKD a Česká spořitelna zahajují společný projekt na vzdělávání neziskových organizací:

 

Inkubátor neziskových organizací

 

Občanské sdružení Edukana se v období 5/2013 – 11/2013 bude na projektu podílet jako realizátor školení pro pracovníky neziskových organizací.

 

Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013 spustila jako novinku projekt „Neziskový inkubátor Nadace OKD“, jehož hlavní ambicí je zvýšit kvalitu řízení neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu je zapojit až 40 organizací do jednotlivých kurzů. Absolventi kurzu strategického plánování z organizací s největším potenciálem rozvoje či největším množstvím hrozeb budou mít možnost spolupracovat s osobním koučem, který se bude detailně věnovat rozvoji dané organizace.

Úspěšní absolventi tohoto projektu budou schopni efektivněji získávat finanční prostředky, řídit projekty po stránce ekonomické i marketingové.  Zaměření projektu je svým obsahem jedinečné, finanční spoluúčast uchazečů symbolická, a proto neváhejte a pokud máte chuť zlepšovat se v tom co děláte, zapojte se!

 

Realizátorem projektu je Občanské sdružení Edukana, hlavním partnerem je Nadace OKD a Česká spořitelna, a.s.

 

Témata školení:

Bližší informace ke kurzům naleznete zde.

Informace naleznete také na webových stránkách Nadace OKD www.nadaceokd.cz

 

Termíny školení:

 

Strategické plánování

 

proběhlo 13. – 14.5.2013, rozsah 16 hodin

Studijní materiál ke stažení zde.

 

Fundraisingová strategie

proběhlo 27. – 28.5.2013, rozsah 16 hodin

Studijní materiál ke stažení zde.

 

Marketing (ne)ziskovky

proběhlo 17.6.2013, rozsah 8 hodin

 

Řízení neziskových organizací

proběhlo 6.9.2013, rozsah 8 hodin

Studijní materiál ke stažení zde.

 

Finanční řízení NNO (pro manažery)

proběhlo 17.9.2013, rozsah 8 hodin

 

Webové a IT dovednosti, legální software

proběhlo 23.9.2013, rozsah 8 hodin

 

Sociální podnikání (jak založit sociální podnik)

proběhlo 22.10.2013, rozsah 8 hodin 

 

Projektové řízení

proběhlo 31.10.2013, rozsah 8 hodin

Studijní materiál ke stažení zde.

 

Nový občanský zákoník a veřejná prospěšnost

proběhlo 8.11.2013, rozsah 8 hodin